86 maddelik yeni torba yasa kanun teklifi için Meclis’te mesai sürüyor! Gençlere evlilik kredisi, emekli ve memur zammı, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok düzenlemede değişiklik

Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler ve ev hanımlarının gözü TBMM’de! Aile ve Gençlik Bankası kurulması ve faizsiz evlilik kredisi müjdesi ile beraber ev hanımlarına emeklilik de duyurulmuştu. 2. torba yasanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TORBA YASA’DA SON DURUM 2023

Torba kanunda 86 madde bulunuyor. Yasada, taşeron işçiye kadro, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, çalışan emeklilere ikramiye ödenmesi, Bağkur prim eşitleme gibi maddelerin yer alması bekleniyor.

Ekonomiye dair düzenlemelerin ağırlıklı olarak yer aldığı 86 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuş ve ilk görüşmede 42 maddelik teklif onaylanmıştı.

Bütçe görüşmeleri devam ettiğinden torba yasa için ikinci görüşmeler düzenlenmemişti. Meclis’te bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından Torba Yasada için görüşmeler başlayacak. Buna göre bütçe görüşmeleri ise 24 Aralık günü tamamlandı. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.

86 MADDELİK TORBA YASA’DA NELER VAR?

90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesi torba yasa teklifinde olması beklenenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaş artışları ardından taşeron işçilere kadro düzenlemesinin olduğu biliniyor.

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceği belirtilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, konu hakkında ”Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3’de 1’lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Genel Kurul’da, ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edilmişti.

Kabul edilen maddelerden biri, liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ve cezalara yönelik yeni tarifenin belirlenmesini içeriyor. Buna göre, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırılacak. Gemilerde izinsiz yolcu taşınması ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasına yönelik cezalar artırılacak.

Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028’e uzatılıyor.

Yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartı getirilerek, indirim oranı yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarılıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na, istisnaden faydalanılabilmesi için Türkiye’ye transfer edilmesi gereken kazanç tutarını belirleme yetkisi veriliyor.

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte yüzde 40’a kadar artırmaya ve oranları her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı yüzde 40’a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na oranları artırma ve azaltma yetkisi veriliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için gelir ve kurumlar vergisi açısından istisnanın uygulama süresi de 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 41’inci Maddesi kapsamındaki taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve teslimine sağlanan KDV istisnası 31 Aralık 2028’e kadar uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx