Sıhhatle ilgili yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Resmi Gazete’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni düzenlemeyi unsurlar halinde özetledi.

Bakan Koca’nın paylaşımları şöyle:

1-Sağlık çalışanlarının soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Heyeti kurulmuştur.

2-Devlet üniversitesi takımındaki öğretim elemanları dışındaki sıhhat çalışanlarının tıbbi iş ve süreçleri münasebetiyle yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma müsaadesi için Konseye gönderilecektir.

3-Özel sıhhat kuruluşlarında çalışan sıhhat işçisi ile hür meslek icrasında tabiplerin soruşturulması da Heyetin müsaadesine tabidir. Şura bu şikâyetlere ait ön inceleme yaptırarak soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar verecektir.

4-Kurulun soruşturma müsaadesine ait verdiği karara karşı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

5-Kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair katılaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu süreci uygulanmayacak.